InnovatingNL 2015

Op donderdag 3 december 2015 vond de tweede editie van InnovatingNL plaats; dit jaar op The Hague Security Delta Campus in Den Haag. Het onderwerp luidde “Cyberrisico’s getoetst vanuit het recht en de techniek”. Deze editie had wederom een prachtige line-up van sprekers onder leiding van Ferry Mingelen.
 
InnovatingNL is een gezamenlijk initiatief van Bird & Bird, Deloitte en de gemeente Den Haag. Hoewel de onderwerpen jaarlijks verschillen, draait het kort gezegd steeds om innovatie en debat. Voor de tweede editie hebben de initiatiefnemers hun handen ineen geslagen met The Hague Security Delta.
 
Ongeveer 150 bestuurders en senior functionarissen van diverse nationale en internationale bedrijven en organisaties waren aanwezig om meer te leren over de laatste juridische en technische ontwikkelingen inzake cybersecurity, en om met elkaar in debat te gaan.
 
Meerdere cybersecurity-gerelateerde vragen werden gedurende het evenement besproken:
 
   Hoe groot is de bedrijfsmatige en juridische impact van cyberincidenten anno 2015 op     uw organisatie?
   Welke cybersecurity- en privacyrisico’s gaan gepaard met cloud computing en andere     vormen van ICT-uitbesteding?
   Welke wettelijke verplichtingen hebben leveranciers en afnemers van ICT-diensten ten     aanzien van beveiliging en privacy?
   Hoe kunnen bedrijfsgeheimen worden beschermd tegen cyberrisico’s?
   Tot op welke hoogte zijn publieke en private organisaties aansprakelijk voor      cyberincidenten, en wat is de verzekerbaarheid hiervan?
 
De discussies hadden een prikkelend interactief karakter dankzij de begeleiding van Ferry Mingelen, de traditionele lagerhuis opstelling, stemrondes en de zgn. Catchbox.
 
Sprekers waren:
 
   Ida Haisma, Directeur van The Hague Security Delta;
   Dick Berlijn, Generaal (b.d.), oud Commandant der Strijdkrachten en Senior Board      Advisor Deloitte;
   Evelyn Tjon-En-Fa, Bird & Bird;
   Prof. Gerrit-Jan Zwenne, Bird & Bird, tevens hoogleraar recht en de      informatiemaatschappij bij de afdeling [email protected];
   Ard Jan Dunnik, Bird & Bird;
   Marc van Wijngaarden, Bird & Bird;
   Niek IJzinga, Deloitte;
   Jelle Niemantsverdriet, Deloitte.
 
Reacties van deelnemers:
 
“[InnovatingNL] was wat mij betreft een groot succes, veel praktische info, en stof tot nadenken maar ook actie. Compliment, [..].”
 
“Ik wilde je [organisatie InnovatingNL] nog bedanken voor jouw inspanningen om [ons] te betrekken in jullie geweldig goed georganiseerde seminar. Ik vond de bijdrage van Dick Berlijn en natuurlijk Bird & Bird zeer interessant.”

 
 
Impressie
 

 
 
Cybersecurity hot topics

 

Initiatiefnemers


Partners

Contact

e-mail: [email protected]

Evelyn

Evelyn Tjon-En-Fa

Marc

Marc van Wijngaarden

Niek

Niek IJzinga

Marko

Marko van Zwam

Locatie

Glazen Zaal
Prinsessegracht 26
2514 AP DEN HAAG

Programma

3 december 2015

13:30 – 14:00 uur Inloop met koffie en thee
14.00 uur – 14.15 uur Opening
Den Haag is klaar voor cybersecurity –
Ida Haisma

Dagvoorzitter: Ferry Mingelen

14:15 – 15:00 uur Keynote
Veranderingen in de wereld, de IT en de gevolgen voor onze digitale veiligheid – Dick Berlijn

15:00 – 15:20 uur Pauze
15:20 – 16:20 uur Panelsessie I: Cyberrisico’s en het recht
– Meldplicht datalekken – Prof. Gerrit-Jan Zwenne– Boetes,   dwangsommen en invallen bij   onvoldoende beveiliging – 
  Prof. Gerrit-Jan Zwenne
– Aansprakelijkheid bij en verzekerbaarheid van   beveiligingsincidenten – Evelyn Tjon-En-Fa
– Bescherming van intellectuele eigendom – 
  Marc van Wijngaarden

16:20 – 16:45 uur Intermezzo
16:45 – 17:30 uur Panelsessie II: Cybersecurity & ICT sourcing
– Cybersecurity en innovatie – Niek IJzinga
– Succesfactoren voor veilige outsourcing –
  
Jelle Niemantsverdriet

17:30 – 17:45 uur Re­su­mé
Vanaf 17:45 uur Aangeklede netwerkborrel