InnovatingNL 2014

Op dinsdag 30 september 2014 vond de eerste editie van InnovatingNL in Den Haag plaats met een prachtige line-up van sprekers onder leiding van dagvoorzitter Ferry Mingelen.

In bijna elke sector staat het verdienmodel onder druk en moeten ondernemingen zich aanpassen aan een nieuwe economische realiteit; zij zien zich geconfronteerd met razendsnelle veranderingen in de wereld om zich heen, met toenemende concurrentie. In het bijzonder door de exponentiële groeicurve van de digitale technologie rijst de vraag of de van oudsher gehanteerde business modellen nog wel houdbaar zijn.

Innovatie- en aanpassingsvermogen zijn niet alleen cruciaal om te overleven, maar bieden ook kansen om een ‘quantum leap’ voorwaarts te maken. Er zijn vele voorbeelden van bedrijven die de sprong al succesvol hebben gemaakt, maar de meeste organisaties zitten er nog middenin of moeten er zelfs nog aan beginnen.

Tijdens deze eerste editie van InnovatingNL, een gezamenlijk initiatief van Bird & Bird en Gemeente Den Haag, werd dit transformatiethema op een interactieve manier aan de orde gesteld en toegepast op actuele onderwerpen.

Centrale vragen waren daarbij:

  • Hoe spelen ondernemingen in op deze kansen en bedreigingen?
  • Onderkennen zij tijdig wanneer het noodzakelijk wordt om de strategische focus te verschuiven?
  • Wat kenmerkt een succesvolle onderneming?
  • Welke kansen en bedreigingen zijn er, bijvoorbeeld op het gebied van big data/privacy?

Deze vragen werden in het bijzonder toegepast op twee specifieke ontwikkelingen, te weten Internet of Things en Smart Cities. De insteek was positief en praktisch.

Initiatiefnemers

Programma

30 september 2014
13.30 uur Inloop met koffie en thee
14.00 uur – 14.15 uur Opening Den Haag is klaar voor innovatie – Roadmap Smart City Den Haag Ingrid van Engelshoven, Wethouder KIJO Den Haag
14.15 uur – 14.45 uur Keynote Voor welke uitdagingen op het terrein van innovatie zag en ziet Microsoft zich geplaatst? Hoe heeft Microsoft de risico’s tot kansen getransformeerd en deze vervolgens benut en hoe kan uw bedrijf daarin succesvol zijn? Hans Bos, National Technology Officer Microsoft
14.45 uur – 15.00 uur Keynote challenge Deze ontwikkelingen zijn misschien wel goed voor de winstgevendheid van individuele bedrijven, maar zijn ze dat ook voor de maatschappij als geheel? Hoe kan innovatie worden gebruikt zonder schadelijke bij-effecten? Ulrich Mans, Projectleider Research Futures bij het Centre for Innovation van de Universiteit Leiden
15.00 uur – 15.30 uur Pauze
15.30 uur – 16.15 uur Panelsessie I: Internet of Things De sprekers gaan in op het Internet of Things.Aan de hand van stellingen bespreken zij trends en nieuwe ontwikkelingen, zoals zelfrijdende auto’s, wearable devices, en big data predictive analytics etc. Hoe kunnen ondernemingen anticiperen op deze nieuwe ontwikkelingen? Voor welke uitdagingen staan wij? Wat betekent privacy nog in deze nieuwe context? Welke rollen spelen consumenten, gebruikers, business partners en de overheid daarin? Welke omslag is nodig? Simon Hania, Corporate Privacy Officer TomTom Fred Nijland, Director Innovation Growth Services Deloitte Prof. Gerrit-Jan Zwenne, Hoogleraar Universiteit Leiden / advocaat Bird & Bird
16.15 uur – 16.30 uur Pauze
16.30 uur – 17.15 uur Panelsessie II: Smart Cities De sprekers zullen aan de hand van stellingen en een aantal concrete voorbeelden met u op een interactieve manier het onderwerp Smart Cities bespreken. Aan de orde zal komen hoe stedelijke vernieuwing nieuwe kansen voor het bedrijfsleven biedt, de uitdagingen die in dit kader overwonnen moeten worden en voorbeelden van een succesvolle aanpak in bijvoorbeeld stedelijk transport, gezondheidszorg en energie. Maar ook: hoe herhalen we succes en kunnen we efficiënter Smart Cities implementeren? Is een andere dialoog met de (lokale) overheid vereist? Wat kunnen we leren van het buitenland? Fred Nijland, Director Innovation Growth Services Deloitte Francesco Franchimon, Managing Director BAM Techniek – Energy Systems Ronald Hendrikx, Advocaat Bird & Bird Londen
17.15 uur Aangeklede netwerkborrel