InnovatingNL 2014

Op dinsdag 30 september 2014 vond de eerste editie van InnovatingNL in Den Haag plaats met een prachtige line-up van sprekers onder leiding van dagvoorzitter Ferry Mingelen.

In bijna elke sector staat het verdienmodel onder druk en moeten ondernemingen zich aanpassen aan een nieuwe economische realiteit; zij zien zich geconfronteerd met razendsnelle veranderingen in de wereld om zich heen, met toenemende concurrentie. In het bijzonder door de exponentiële groeicurve van de digitale technologie rijst de vraag of de van oudsher gehanteerde business modellen nog wel houdbaar zijn.

Innovatie- en aanpassingsvermogen zijn niet alleen cruciaal om te overleven, maar bieden ook kansen om een ‘quantum leap’ voorwaarts te maken. Er zijn vele voorbeelden van bedrijven die de sprong al succesvol hebben gemaakt, maar de meeste organisaties zitten er nog middenin of moeten er zelfs nog aan beginnen.

Tijdens deze eerste editie van InnovatingNL, een gezamenlijk initiatief van Bird & Bird en Gemeente Den Haag, werd dit transformatiethema op een interactieve manier aan de orde gesteld en toegepast op actuele onderwerpen.

Centrale vragen waren daarbij:

  • Hoe spelen ondernemingen in op deze kansen en bedreigingen?
  • Onderkennen zij tijdig wanneer het noodzakelijk wordt om de strategische focus te verschuiven?
  • Wat kenmerkt een succesvolle onderneming?
  • Welke kansen en bedreigingen zijn er, bijvoorbeeld op het gebied van big data/privacy?

Deze vragen werden in het bijzonder toegepast op twee specifieke ontwikkelingen, te weten Internet of Things en Smart Cities. De insteek was positief en praktisch.

Initiatiefnemers